کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه با راه رو بدنه و سقف ساندویچ پانل