کانکس UPVC

کانکس UPVC

این طراحی و ساخت از نوع ورق های UPVC سایدینگ اروپایی بوده و جایگزین مناسبی نسبت به ورق های گالوانیزه قدیمی میباشد که توسط شرکت کانکس هرمزگان در ابعاد و اندازه های مختلف تولید میگردد.