کانکس های خاص

شرکت کانکس هرمزگان  امکان طراحی هر نوع کانکس با هر نوع نمای خارجی و داخلی که مد نظر مشتریان عزیز باشد را دارا می باشد، فقط با یک تماس کانکس مد نظر طراحی می شود.